» Lukostřelnice Šindlovy Dvory
Lukostřelnice v Šindlových Dvorech u Českých Budějovic

Naše cvičná lukoloučka se nachází za Šindlovským rybníkem. Hned za hrází odbočte doprava na polní cestu a jděte/jeďte po břehu rybníka cca 400 metrů.

GPS: 48°57'41.607"N, 14°25'34.093"E

Mapy.cz


Jedná se o pravidelně sečenou loučku o délce cca 100 metrů. Na jižní straně (u cesty) se nachází parkoviště a kryté lukostřelecké stanoviště (střelecká čára) pro 4 lukostřelce. 

Na ploše jsou celoročně "balíkové terčovnice" ve různých vzdálenostech od střelecké čáry (10 - 70 m) . Na terčovnicích bývají žluté "mířící" body, takže se obejdete i bez papírových terčů.
Dále jsou na ploše 4x velké terčovnice pro terče FITA120. A to na vzdálenostech 20, 50, 60 a 70 metrů. Terče si musíte přinést vlastní.

Provoz zatím v provizorním režimu.

Střílí se výhradně severním směrem a to do terčovnic k tomu určených!

Každý lukostřelec na svou vlastní zodpovědnost.

Vstup se psy povolen pouze tomu, kdo mi bude pravidelně čistit sekačku!

Vstup si dohodněte předem a každou návštěvu ohlaste také předem správci - Petr Čížek - tel. 602409512  (stačí podepsaná SMS)!
- na benzín do sekačky se přispívá 100 Kč  za každou návštěvu.

 

Všeobecná pravidla chování na lukostřelnici

V prostoru lukostřelnice jste povinni se bezvýhradně řídit pokyny správce lukostřelnice (Petr Čížek - 602409512).

 

1) Střílíte-li poprvé, upozorněte na to správce.

2)
Při střelbě smíte používat vybavení své nebo půjčené, není-li Vám to správcem zakázáno z důvodu špatného technického stavu Vašeho vybavení nebo nezvládnutí techniky výstřelu. Šípy pouze s terčovými hroty!

3) Při střílení musíte stát na střelecké čáře.

4) V průběhu střelby na střelecké čáře nemluvte a ani nerušte ostatní střelce během střílení.

5) Šípy smíte nasadit na tětivu jen tehdy, když jsou všichni střelci na střelecké čáře nebo v prostoru za ní. Nesmíte střílet, ani nasadit šíp na tětivu, když je kdokoli na střelnici před střeleckou čárou a to vč. prostoru za terči.

6) Luk smíte napínat jen na střelecké čáře na svém stanovišti a směrem ke svému terči.

7) Při zjištění poškození svého vybavení nebo vybavení lukostřelnice okamžitě ukončete střelbu a oznamte poškození správci. Nepokoušejte se své vybavení sami opravovat přímo na střelecké čáře. Ustupte vzad.

8) K terčům a s šípy v rukou neběhejte. K terčům se chodí výhradně "ve vlnách" s ostatními střelci.

9) Při vytahování šípů z terče nesmí nikdo stát těsně za Vámi - mohlo by dojít k jeho poranění.

10) Vystřelený šíp, který minul terč, můžete jít za terčovnici hledat pouze se souhlasem správce (v jeho nepřítomnosti s výslovným souhlasem ostatních střelců).

11) Po ukončení střelby vraťte zapůjčené vybavení správci.

12) Osobě pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je střílení zakázáno.

MjliNjdjZj